Vill du bli Göteborgs Stads leverantör av begagnade möbler eller möbelrenovering?

Göteborgs Stad annons om upphandlingen för återbruk av möbler inom kontor och offentliga miljöer finns nu ute och de har även haft en informationsträff.

Redan tidigt under upphandlingen har företag i möbel- och inredningsbranschen getts möjlighet att påverka upphandlingens utformning, berättar Kim Lundqvist, ansvarig upphandlare.

– Vi skickade ut en informationsförfrågan där vi tog in synpunkter redan tidigt i processen. Därefter bjöd vi in företagen till en dialogträff där vi presenterade ett förslag på upplägg. Vi fick in många bra synpunkter som har påverkat upphandlingsdokumentets utformning, förklarar Kim.

Läs om informationsträffen

Göteborgs Stad har inga styrande mål kring att välja återbrukade möbler framför nyproducerade möbler. Det kommer därför bli ett omfattande jobb att få till en bra implementering av ramavtalet. Huruvida ramavtalet kommer användas är beroende av hur kommunikationen kring och marknadsföringen av ramavtalet hanteras.

– Så snart de första beställningarna trillar in kommer vi använda dem för visa på goda exempel för de beställare som ännu inte köpt begagnade möbler och återbrukstjänster. Jag kommer vara en av dem som med nyfikenhet kommer att bevaka de första beställningarna, avslutar Kim.

Tre delområden

Upphandlingen avser återbrukade möbler för kontor och offentliga miljöer. Företagen ges möjlighet att lämna anbud inom tre delområden:

  • Delområde A – Begagnade möbler och möbelrenovering
  • Delområde B – Projektledare och inredningsarkitekt för återbruksprojekt
  • Delområde C – Möbelrenovering

Vill du bli Göteborgs Stads leverantör av begagnade möbler eller möbelrenovering?

För att bli leverantör till Göteborgs Stad behöver du lämna anbud i en upphandling. Ansökningsprocessen för återbrukade möbler pågår mellan 18 november och 19 december.

Annonsen för upphandlingen av återbruk av möbler inom kontor och offentliga miljöer

Checklista för vad du behöver tänka på när du lämnar anbud

Har du frågor?

Frågor om upphandlingen ställer du som är intresserad av att lämna anbud direkt i TendSign. Här kan du också ta del av samtliga frågor och svar som kommit in under informationsträffen.