Skip to content

Miljösmart produktkatalog

ForskningGoda exempelMöbelUpphandling
SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) upphandlar nationella ramavtal inom olika kategorier av produkter, framför allt åt kommuner och regioner. Vad gäller möbler är ambitionen att kunna erbjuda kommuner och regioner möbler som uppfyller höga hållbarhetskrav samtidigt som det driver en positiv produkt- och tjänsteutveckling i branschen. Därför utvecklar SKI en miljösmart produktkatalog.

Syftet med katalogen är att ge verktyg för myndigheterna att, på ett enklare och smartare sätt, göra miljövänliga val vid inköp av inredning till sina verksamheter. Ett framtida mål är att erbjuda en användarvänlig digital databas med upphandlade möbler för att ytterliga underlätta inköpsprocessen hos kommuner och regioner. Målet är att öka andelen inköp med högre miljökravställning för att på så sätt minska miljöbelastningen och därmed bidra till att uppfylla Sveriges miljömål enligt Agenda 2030.

Utveckling över tid

Vid sidan av nyköp av möbler har SKI uppmärksammat att det finns ett stort behov och frågor kring renoveringstjänster och möjlighet att kunna köpa begagnade möbler genom ramavtal för kommuner och regioner. Samtidigt har möbelbranschens producenter och återförsäljare uppnått en hög mognadsgrad vad gäller tjänster och erbjudanden för ett mer cirkulärt möbelflöde. Det största hindret för begagnatköp av möbler är att uppnå en likvärdig kravställning som branschen kan förhålla sig till för att kunna utvecklas gemen- samt med offentliga kunder.

I arbetet med upphandlingen av nya ramavtalet Möbler 2017 fördes dialog kring miljö- kravställning och cirkulära möbelflöden. SKI valde i förstudien till detta ramavtal att påvisa vikten av att omhänderta behovet och tog beslut att genomföra en separat förstudie inklusive kravställning kring återbrukade och renoverade möbler. SKI ser alltså att möjligheten att få in många bra anbud är stor men kravställningen är viktig för att utveckla marknaden på bästa sätt.

Hur möbler med miljösmarta val identifieras i avtalets grundsortiment

Under 2019 arbetar SKI fram en produktkatalog med bilder, priser och produktinfo.

Katalogen kommer innehålla ett mixat grundsortiment, med eller utan miljömärkning. De produkter som klarar miljökriterierna får grön och/eller blå symbol i katalogen:

Nyproducerade produkter med grön symbol:
  • Uppfyller kriterierna enligt Svanen eller EU-blomman, samt för textil: Svanen, EU-blomman eller Bra Miljöval.
Nyproducerade produkter med blå symbol är även anpassade för renovering/återbruk:
  • Om möbeln har textil är textilklädsel avtagbar utan specialverktyg (till exempel kard- borre, dragkedja, även häftade klädslar accepteras), och
  • hela möbeln är demonterbar utan specialverktyg, och
  • möbeln har minst fem års garanti, och
  • tillverkaren kan ombesörja en återrenovering med minst ett års garanti till lägre pris än nypris.
Hur möbler med miljösmarta val identifieras i avtalets övriga sortiment

Utöver grundsortimentet har leverantörerna ett stort övrigt/kompletterande sortiment som i stor omfattning är miljömärkt. Dessa produkter kommer sammanställas i en separat miljösmart katalog, liknande den för grundsortimentet. Tidsplanen för denna katalog är 2019-2020.

Hur kan kunden säkerställa att miljökraven uppfylls?

I upphandlingen av Ramavtal Möbler 2017 använde SKI ett effektivt sätt att sammanställa information från anbudsgivarna för uppfyllnad av miljökraven. Samma process kan följas vid avrop av produkter på ramavtalet. Leverantörsintygen är strukturerade per relevant miljökrav och per efterfrågad produkt, se bildexempel nedan. För varje miljökrav finns kopplat vilken bevisning som är godtagbar, t ex en miljömärkningslicens. På efterfrågad produkt intygar leverantören vilken bevisning de har med hänvisning till ett specifikt verifikat eller licensnummer. Kunden kan sedan, vid behov, granska bevisningen genom att begära in beviset. Intygen (mall för eget bruk) kan alla intresserade kunder få genom att kontakta SKI.

Exempel på produktkatalog ramavtal Möbler 2017 och leverantörsintyg.

Detta är ett utdrag ur kapitel sex – Upphandling & avveckling, från utbildningsmaterialet “Var en del av den cirkulära omställningen! Inblickar och diskussionsfrågor om hur du kan bidra till cirkulära flöden av möbler” . I materialet lär du dig mer av den informationen som tagits fram under projekttiden.Utbildningsmaterialet består av åtta olika kapitel, vi har sammanfattat respektive kapitel.
Här hittar du hela utbildningsmaterialet


Du måste godkänna