jämförelse upplevd konsumtionsmedvetenhet

Många ser inte konsumtion som en miljöfråga

Vi är inte så miljömedvetna som vi tror. Det visar ett ”avfallsbovsindex” som Avfall Sverige tagit fram.

jämförelse upplevd konsumtionsmedvetenhet

Avfall Sverige har bett 1004 personer att bedöma hur miljömedvetna de är och sedan jämfört det med deras faktiska beteende, vad gäller hur ofta de handlar nya kläder och elektronik och hur väl de planerar sina matinköp.

Undersökningen visar att även bland de som tycker de konsumerar miljövänligt är det 30 procent som i praktiken är ”avfallsbovar”. Något förvånande är att av de som tycker att de inte är miljömedvetna är det lika många, 31 procent som trots allt agerar miljömedvetet i sin konsumtion.

Enligt Avfall Sverige kan förklaringen vara att kunskapen om kopplingen mellan konsumtion och avfall är låg och att många inte tänker på hög konsumtion som en miljöfråga.

– Det är tydligt att hållbar konsumtion är en ytterst komplicerad fråga, som kräver långsiktiga kommunikationsinsatser. Det är starka krafter som styr, men med en större medvetenhet måste vi ändå tänka att vi kan komma närmare målet om en hållbar produktion och konsumtion, säger Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef på Avfall Sverige.

Undersökningen visar också att allt fler köper begagnat, men samtidigt fortsätter köpa mer nytt. En förklaring kan vara att de som köper begagnat gör det för att spara pengar, och ser det kanske inte i första hand som en miljöriktig handling.

En första enkät om avfalls- och miljöfrågor genomfördes av Avfall Sverige 2014. Därefter har uppföljande undersökningar gjorts 2019 och 2022.

Avfall Sverige

Läs också vår konsumtionsrapport om konsumtionsmedvetenheten