Skip to content

Biolyftet ökar kunskap och användande av biobaserade och återvunna material

MaterialUtbildning
BioLyftet är en utbildning för att höja kunskapen om och öka användandet av biobaserade och återvunna material. Efter utbildningen ska företaget ha en plan med aktiviteter för att praktiskt prova och utvärdera hållbara material i sina produkter.

Bakgrund till satsningen
Under hösten 2018 beviljades RISE/Swerea IVF medel från Naturvårdsverket för att skapa och lansera företagsutbildningen BioLyftet som ska öka kunskapen och efterfrågan på förnybara och återvunna varor. Initiativet pågår nu med finansiering från Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Vem riktar sig BioLyftet till?
Utbildningssatsningen BioLyftet riktas till små och medelstora företag som praktiskt vill börja att använda biobaserade, återvunna och återvinningsbara material i sina plast- och textilprodukter.

Vad innehåller BioLyftet?
Inspirationsseminarium med exempel på hur hållbara material används i olika produkter, framtidsspaningar om vad som sker inom området, begrepp och terminologi samt information om BioLyftets innehåll och kommande aktiviteter. 

Två utbildningsdagar
Utbildningen omfattar två dagar där halva tiden ägnas åt biobaserade och återvunna material.

  • Vilka alternativa material finns?
  • Hur presterar de?

Under de två dagarna hålls också olika workshop-moment. Här får deltagarna företagsvis arbeta med ett antal frågeställningar med stöd från kursledarna:

  • Var är vi idag och vart vill vi nå?
  • Vad vill våra kunder?
  • Vilka hinder finns?
  • Vilken produkt är lämplig att prova alternativt material i?

Utifrån detta tas en plan fram för företagets första steg att praktiskt byta till ett hållbart material.

Datum för utbildningar och seminarier publiceras löpande på BioLyftets hemsida.

Hur kan mitt företag delta?
Deltagandet i BioLyftet är kostnadsfritt. Under utbildningen ska deltagarna företagsvis gå igenom nuläge, önskat läge och hinder för att slutligen ta fram en plan för att introducera ett hållbart material i en produkt. För att dagarna ska bli så värdefulla som möjligt rekommenderar vi att flera funktioner från företaget deltar. Det innebär att två till fyra personer från samma företag är välkomna att delta.

Ta del av utbildningsmaterialet
BioLyftet har sammanställt allt material från sina presentationer och välkomnar till att ta del av det. HÄR HITTAR DU DET.

Film från BioLyftets frukostseminarium i Karlstad den 11 april 2019.


Initiativet till BioLyftet kommer från BioInnovation och genomförs tillsammans med branschorganisationerna IKEM, TEKO och Skogsindustrierna. Visionen är att Sverige har ställt om till en biobaserad samhällsekonomi 2050.


Du måste godkänna