Skip to content

Coachtimmen stärker dina cirkulära affärer

Cirkulär ekonomiMöbelVerktyg
Vår coachtimme är din genväg till att utvecklas och bli mer konkurrenskraftig i den cirkulära omställningen. Kanske vill du bara prata om vad cirkularitet kan betyda för er verksamhet och vilket som kan vara ert nästa steg, eller kanske bolla en idé kring er affärsplan. Inget ämne är för stort eller för smått.

Cirkulär ekonomi skapar möjligheter till nya affärsmodeller, produkter och tjänster. Och därmed massor med nya arbetstillfällen. Beräkningar visar att en cirkulär omställning i Sverige kan skapa 100 000 nya jobb. 

Syftet med coachtimmen

Syftet med vår coachtimme är att du, oavsett vart du står idag, ska komma närmare den cirkulära omställningen. Vi guidar dig rätt efter dina förutsättningar, ger stöd och support inför en omställning.

Hur går en coachtimme till?

Först hittar vi en tid som passar dig där vi går igenom ditt företags nuläge, framtidsplaner och behov. Utefter det leder vi dig vidare genom till exempel en workshop eller att komma i kontakt med ett nätverk eller expert som passar dina utmaningar. Genom personlig hjälp får du möjlighet att bolla tankar, få ny kunskap och inspiration. Vi lyssnar på dig, ger rådgivning och coachar dig längs den cirkulära vägen. Oavsett vad du behöver hjälp med så finns vi här för dig och din verksamhet.

Exempel på områden vi kan coacha dig inom

  • Introduktion/information cirkularitet
  • Affärsmodeller
  • Försäljning, offentlig upphandling
  • Design och formgivning
  • Produktutveckling
  • Produktionsupplägg och effektiviseringar
  • Metoder, arbetssätt och förbättringsarbete
  • Planering och tidplan
  • Mäta effekter
  • Finansieringar

Behöver du rådfråga oss om något annat än ovanstående exempel går det också bra.

För vem?

Små och medelstora företag inom möbelbranschen i Västra Götaland och Halland, som är i behov av stöttning. Coachningen är helt kostnadsfri.

Boka en tid

Inför din kontakt med oss vore det bra om du förberett vilket ämnesområde och eventuellt en frågeställning som du behöver stöttning inom. Hör av dig så vägleder vi dig mot en mer konkurrenskraftig framtid.

Cecilia Karlsson – 0500-50 25 06
cecilia.karlsson@idcab.se


Du måste godkänna