Responsiv design: undersökning av institutionella barriärer för återtillverkning och återbruk i högre utbildning

Utveckla och skala upp responsiva designmodeller i högre utbildning för att förändra institutioner inte bara genom policy utan även genom resursflöden. På det viset ökar antalet entreprenörer som kan fungera som förändringsagenter för botten-upp förändring i mode och klädindustrins processer. Långsiktigt mål: Att kunna återanvända och återtillverka produktmoduler istället för återvinning på fibernivå.

 

Organisation: Högskolan i Borås

Webbsida: https://www.vinnova.se/p/responsiv-design-undersokning-av-institutionella-barriarer-for-atertillverkning-och-aterbruk-i-hogre-utbildning/

Kontakt: Clemens Thornquist

Var: Västsverige

Finansiering: Vinnova

Rapport:

Verktyg: