Skip to content

Responsiv design: undersökning av institutionella barriärer för återtillverkning och återbruk i högre utbildning

KonsumtionProduktdesignRe:design

Utveckla och skala upp responsiva designmodeller i högre utbildning för att förändra institutioner inte bara genom policy utan även genom resursflöden. På det viset ökar antalet entreprenörer som kan fungera som förändringsagenter för botten-upp förändring i mode- och klädindustrins processer. Långsiktigt mål: Att kunna återanvända och återtillverka produktmoduler istället för återvinning på fibernivå.


Du måste godkänna