Skip to content

Responsiv design: institutionella barriärer för återtillverkning och återbruk i högre utbildning

KonsumtionProduktdesignRe:design

Utveckla och skala upp responsiva designmodeller i högre utbildning för att förändra institutioner inte bara genom policy utan även genom resursflöden. På det viset ökar antalet entreprenörer som kan fungera som förändringsagenter för botten-upp förändring i mode- och klädindustrins processer.

Projektets förväntade resultat är kunskap och förståelse om barriärer för responsiv design i utbildningsinstitutioner, prototyper av utbildningsmoduler och realisering av materialresurser samt policy för utbildningsprogram, pedagogisk utbildning och innovationsverktyg. Förväntad effekt är uppskalning av responsiva designmodeller i högre utbildning. Långsiktiga effekter är ökad cirkularitetet i kläd- och modesektorn genom en högre marknadsandel baserat på återanvändning och återtillverkning.


Du måste godkänna