Skip to content

Workshops

Vi hjälper dig bli
cirkulär!

Här finner du våra workshops som ges i samarbete med Science Park Borås, en möjliggörare för samhällsutvecklande innovationer i Boråsregionen.

CCHALLENGE

Circular Challenge är en process som genom
provokation inspirerar till nytänkande. Tillvgagångsättet gör det möjligt att upptäcka nya affärsområden och
konkurrensfördelar. Ni får konkurrera ut er själva i ett scenario för att få insyn kring vad cirkulär ekonomi kan innebära för er bransch. Resultat efter avklarad
workshop varierar beroende på ert specifika fokus.
Det kan vara en uppdaterad strategi, en plan för att testa nya produktionmetoder, idéer för att nå kundnöjdhet och förslag för varumärkesutveckling.

Förväntade insikter och kunskap
 • En hållbar metod/process/verktyg för
  affärsmodellering
 • Nya insikter kring er nuvarande affärsmodell
 • Idéer för hur er nya cirkulära affärsmodell kan
  se ut
 • Dokumentation för att ta er från nuläge till cirkulär affärsmodell
Vem kan delta?

Beroende vad ni väljer att fokusera på, är Circular Challenge en övning som lämpar sig för en
ledningsgrupp, ett specifikt projekt, ett affärs/
produktområde eller en marknad.

Workshopen genomförs i DO-tank Center, en fysisk arena i Science Park Borås. För de fem första
företagen som gör anmälan är workshopen kostnadsfri.

Intresseanmälan görs till Erik Valvring, Science Park Borås.
erik.valvring@scienceparkboras.se / 0701-808361

Hackaton

Circular Hackaton är en inspirerande workshop för att
engagera medarbetare, kunder, studenter m.fl i en
utmaning att bearbeta framtida lösningar.

Processen ger insikter och möjligheter att utforska det outforskade enom att dra nytta av en kreativ
skapandeprocess .Målet är att visa upp en färdiga
prototyper som speglar möjliga lösningar på
samhälleliga utmaningar.

Förväntade insikter och kunskap
 • Insikter från den kreativa och fokuserade processen
 • Energi och glädje att vilja påverka
 • Nya kontakter och synsätt
 • Prototyper till lösningar som kan kommuniceras och inspirera även efter avslutat hackaton
Vem kan delta?

Circular Hackaton lämpar sig för framtidsutmaningar, såväl lokalt som nationellt. Alla med intresse för
cirkulära utmaningar kan delta, oavsett om du är
student, intressent eller bedriver egen verksamhet.

Hackatonet genomförs i DO-tank Center, en fysisk
arena i Science Park Borås. För de fem första
företagen som gör anmälan är workshopen kostnadsfri.

Intresseanmälan görs till Erik Valvring, Science Park Borås.
erik.valvring@scienceparkboras.se / 0701-808361

kickstart

Med inspiration från trender, konsumenters drivkraft
och teknisk utveckling, diskuteras nya möjligheter.
Ett konktret förhållningssätt till affärsmodellering
introduceras för en konstruktiv dialog kring vilka
önsamma möjligheter som ges i en cirkulär ekonomi.
Resultatet efter en avklarad workshop är en ökad förståelse för den cirkulära ekonomin, konkreta
modeller för en ökad lönsamhet samt en allmän
reflektion kring vad nästa steg är i den cirkulära resan.

Förväntade insikter och kunskap
 • Inspiration och förståelse för begreppen inom cirkulär ekonomi
 • Modell för att med hjälp av Business Model Canvas diskutera lönsamhet i den cirkulära ekonomin.
 • Dokumentation för att ta er in i en cirkulär omställning
Vem kan delta?

Circular Kickstart lämpar sig för alla med intresse för hållbarhet och cirkulär ekonomi.
Hållbarhetsansvariga, produktansvariga, beslutsfattare, ledning m.fl kan med fördel delta.

Workshopen genomförs i DO-tank Center, en fysisk arena i Science Park Borås. För de fem första
företagen som gör anmälan är workshopen kostnadsfri.

Intresseanmälan görs till Erik Valvring, Science Park Borås.
erik.valvring@scienceparkboras.se / 0701-808361