Skip to content

Workshops

Vi hjälper dig bli
cirkulär!

Här finner du våra workshops som ges i samarbete med Science Park Borås, en möjliggörare för samhällsutvecklande innovationer i Boråsregionen.

CCHALLENGE
Hackaton
kickstart