Så kan den gröna given påverka den cirkulära utvecklingen av textilier och möbler

– Det som är högaktuellt nu inom den gröna given och cirkulär ekonomi, är hållbar produktdesign. Här är flera initiativ som berör möbler och textilier på gång. Det säger Robin Ljungar, hållbarhetschef på Trä- och Möbelföretagen, TMF.

Robin Ljungar följer noga utvecklingen och han pekar framför allt på fyra områden som är på gång just nu, som alla har beröring med hur möbler och textilier designas och utvecklas.

Breddning av ekodesigndirektivet – Hittills har ekodesigndirektivet endast gällt energiprestanda för elprodukter. Nu vill EU bredda det till att omfatta andra områden och produkter.

– Kommissionen har pekat på bland annat elektronik, möbler, textilier och cement som möjliga produktgrupper som ska omfattas av ekodesign. De får i så fall nya krav på sig som de måste uppfylla för att få sättas ut på marknaden. Men det är ännu oklart vilka de kraven kan tänkas bli, säger Robin Ljungar.

Product Environmental Footprint – Det är högst troligt att möbler och textilier blir föremål för kommande krav på livscykelanalyser, LCA. EU sammanfattar just nu resultatet från en pilotstudie på området som pågått mellan 2013 och 2018. Inga detaljer dock är klara och EU har just nu är frågan ute på öppen konsultation.

Digitala produktpass – EU vill skapa digitala verktyg i form av ett produktpass för att kunna ge produktinformation till konsumenter och ge dem möjlighet att göra mer medvetna och hållbara val.

– Information i produktpassen kan också användas av de aktörer som arbetar med återbruk och återvinning längre fram, vilket är mycket värdefullt, säger Robin Ljungar.

– Ännu finns inga kända detaljer om produktpassen. Svenska regeringen har dock sagt att man inte tänker gå före utan inväntar förslag på EU-nivå.

Hållbar upphandling – Inom ramen för Green Public Precurement anvisar idag EU upphandlingskrav, som det är upp till varje medlemsland att besluta om man vill tillämpa.

– Kommissionen har dock aviserat att det kan komma att införas tvingande minimikrav för miljö- och hållbarhet vid upphandling längre fram, men det är ännu bara diskussionsstadiet.

Redan i början av nästa år kommer dock nya uppdaterade svenska upphandlingskriterier för möbler. Det berättar Joakim Thornéus, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

– Det kommer bland nya kriterier som bland annat rör modulär design, att möbler ska vara designade för att kunna tas isär och vara möjliga att reparera.

Läs också artikeln om EU:s gröna giv sätter fokus på cirkulär ekonomi.