Skip to content

Så gick det när 15 organisationer testade att upphandla cirkulärt

Under 2020 deltog 15 organisationer, bland dem flera kommuner och regioner, i RE:Source projekt Cirkulär upphandling i praktiken. Nu har projektet utvärderats i en slutrapport.

En av de deltagande kommunerna i projektet, Växjö, stötte på svårigheten att hitta lämpliga leverantörer. Kommunen sökte cirkulära lösningar för matdistribution till hemtjänsten, men fick efter förfrågan bara ett svar – och det motsvarade inte det man sökte.

Pernilla Bodin, verksamhetsutvecklare för hållbar utveckling på Växjö kommun, ser dock en möjlig lösning i att samarbeta med andra kommuner för att få upp volymerna och därmed göra det mer intressant för företag att lämna anbud.

Andra deltagare i projektet hade möbler och inredning som de ville upphandla. Erfarenheterna från dessa skiljer sig åt något.
Region Skåne, som ville upphandla återbrukade möbler, fick intressanta svar och är nu ute igång med en upphandling av återbrukade möbler med tillhörande tjänster.

För Göteborgs Stad blev utfallet inte lika bra. Utmaningen var att avtalet som omfattar återbruk av möbler till viss del konkurrerar med avtalet om nytillverkade möbler. För avtalet med nytillverkade möbler finns det dessutom en digital katalog med bilder och priser vilket gör det enkelt att beställa.

Stor förändring ställa om till cirkulär upphandling

– Det har varit lite svårt, konstaterar Ingrid Wadman, miljöspecialist på förvaltningen Inköp och upphandling i Göteborgs Stad. Sedan är det ett stort förändringsarbete när stadens verksamheter ska ställa om till ett cirkulärt inköpsmönster. Men vi ser positivt på framtiden.

För Sysav var det en upphandling av hantering av gipsavfall med krav på ökad grad av materialåtervinning som var aktuell. Resultat blev en dyrare lösning än vad företaget räknat med och man jobbar nu för att få ner kostnaderna på sikt.

– Mitt råd till andra är att ha tålamod, tålamod och åter tålamod samt göra en grundlig undersökning av den marknad ni ska göra er cirkulära upphandling på. Se till att förankra ert arbetssätt internt, men våga också sticka ut hakan, säger Martina Thorsell, upphandlare på Sysav.

Efter utvärdering av 2020 års projekt fortsätter RE:Source arbete med cirkulär upphandling även innevarande år. Målet är att ytterligare åtta organisationer ska genomföra en upphandling.

Slutrapport: Cirkulär upphandling i praktiken

Är du intresserad av cirkulär upphandling? Kontakta oss och projektet Cirkulär Kommun som arbetar med cirkulära inköp och upphandlingar


Du måste godkänna