Skip to content

Cirkulär kommun

Nätverket Cirkulär kommun syftar till att stötta kommuner och annan offentlig verksamhet i en cirkulär omställning inom möbler, textil och arbetskläder. I grunden handlar cirkulär ekonomi om att minska uttaget av jungfruliga material och istället hitta vägar att förlänga livet på produkter och använda det vi har mer effektivt samt undersöka hur och vad som köps in.

Offentlig verksamhet är en stor konsument och har därför en viktig roll i utvecklingen mot en cirkulär ekonomi där inköp och upphandling kan fungera som en möjliggörare och drivkraft i en samhällsomställning. Genom att ta fram strategier och riktlinjer och skapa en organisation som stöttar cirkulära arbete kan vi skapa förutsättningar för att bli en mer hållbar och cirkulär kommun.

Nätverket Cirkulär kommun syftar till att öka medvetenheten och ge stöd och inspiration i arbetet med en cirkulär omställning. Det är också ett forum för att skapa möjligheter till samverkan, erfarenhetsutbyte där vi tillsammans kan hitta nya lösningar.

Kommande nätverksträffar:

  • 2021-06-02 – Cirkulära inköp och upphandlingar

Genomförda nätverksträffar:

  • Uppstartsträff – introduktion till cirkulär ekonomi, inspiration och goda exempel (2020-11-24)
  • Riktlinjer och policys som möjliggörare för cirkulär ekonomi (2021-02-11)
  • Kommunernas klimatlöfte 10. Vi arbetar med cirkulära möbler (2021-03-10)


Presentationer från genomförda nätverksträffar:

  • Uppstartsträff – introduktion till cirkulär ekonomi, inspiration och goda exempel (2020-11-24)

Introduktion till nätverket Cirkulär kommun – Josefine Persson och Erik Valvring

Hur kan vi öka cirkularisering av arbetskläder genom upphandling?
Helena Nilsson, projektledare Cirkulära Skåne, och Eva Henrikz, upphandlare inom Malmö Stad, presenterar slutsatser och lärdomar från projektet Cirkulära Skåne.

Ökad livslängd och maximerad användning av textil och arbetskläder inom textilservice
Textilias affärschef Leif Sunesson och hållbarhetschef Jonas Olaison beskriver hur upphandling kan fungera som en drivkraft och möjliggörare?

Hur kan man möjliggöra mer cirkulära möbelflöden inom kommunen?
Martin Horn, chef för serviceavdelningen i Gävle kommun, berättar om deras möbelpool och hur de arbetar för att ta ett helhetsgrepp kring kommunens möbler.

  • Riktlinjer och policys som möjliggörare för cirkulär ekonomi (2021-02-11)

Basinredning inom förskolan och ramavtal för återbruk och rekonditionering
Emma Börjesson, projektledare Miljöförvaltningen Malmö Stad, berättar om hur de tagit fram riktlinjer för basinredning och hur de genom ett ramavtal för återbruk och rekonditionering av möbler skapat ökade möjligheter för cirkulära möbler i Malmö Stad.

Organisation, ansvar och ekonomi för att hantera cirkulärflöden
Magnus Sandberg, Senior projektledare, och Erik Gunnarson, Controller Regionservice Västra Götalandsregionen, presenterar ett nytt förslag på processer och organisation för att möjliggöra cirkulära möbelflöden inom Västra Götalandsregionen.

Skaraborgs offentliga inredningsupphandlings AB
Magnus Fredricson, strateg för hållbar samhällsutveckling vid Skaraborgs kommunalförbund, presenterar ett förslag på hur kommunerna kan samverka kring att upphandla möbler i syfte att få till stånd cirkulära möbelflöden, högre kvalitet och mindre kostnader.

  • Kommunernas klimatlöfte 10. Vi arbetar med cirkulära möbler (2021-03-10)

Introduktion Kommunernas klimatlöften – klimatlöfte 10

Ett helhetsgrepp för cirkulära möbelflöden
Amanda Östman, Utvecklingsledare hållbarhet Härryda kommun, presenterar hur de arbetat fram ett förslag där de tar ett helhetsgrepp kring kommunens möbelhantering, detta inkluderar ett centralt ägarskap för ökad möjlighet till cirkulära möbelflöden.Inspelningar från samtliga nätverksträffar finns tillgängliga för medlemmar under medlemsarean.

Är du ännu inte medlem i Circular Hub? Medlemskapet är kostnadsfritt och du anmäler dig enkelt genom att fylla i formuläret här.Rapporter:

DMO 2.0 – Metod för cirkulära inredningsprojektVill du veta mer eller vara en del av nätverket, kontakta:
Projektledare Josefine Persson, josefine.persson@hb.se


Finansiärer för projektet Cirkulär Kommun är Circular Hub och Västra Götalandsregionen.

Övriga samarbetspartners: