Skip to content

Cirkulär kommun

Nätverket Cirkulär kommun syftar till att stötta kommuner och annan offentlig verksamhet i en cirkulär omställning inom möbler, textil och arbetskläder. I grunden handlar cirkulär ekonomi om att minska uttaget av jungfruliga material och istället hitta vägar att förlänga livet på produkter och använda det vi har mer effektivt samt undersöka hur och vad som köps in.

Offentlig verksamhet är en stor konsument och har därför en viktig roll i utvecklingen mot en cirkulär ekonomi där inköp och upphandling kan fungera som en möjliggörare och drivkraft i en samhällsomställning. Genom att ta fram strategier och riktlinjer och skapa en organisation som stöttar cirkulära arbete kan vi skapa förutsättningar för att bli en mer hållbar och cirkulär kommun.

Nätverket Cirkulär kommun syftar till att öka medvetenheten och ge stöd och inspiration i arbetet med en cirkulär omställning. Det är också ett forum för att skapa möjligheter till samverkan, erfarenhetsutbyte där vi tillsammans kan hitta nya lösningar.

Kommande nätverksträffar:

Vi planerar nu inför Cirkulär kommun 2.0 har du tankar eller idéer som du vill arbeta vidare med tillsammans med andra. Hör av dig till: josefine.cataldo@hb.se

Genomförda nätverksträffar:

  • Uppstartsträff – introduktion till cirkulär ekonomi, inspiration och goda exempel (2020-11-24)
  • Riktlinjer och policys som möjliggörare för cirkulär ekonomi (2021-02-11)
  • Kommunernas klimatlöfte 10. Vi arbetar med cirkulära möbler (2021-03-10)
  • Cirkulära inköp och upphandlingar (2021-06-02)
  • Möjliggörare för återbruk och delning av möbler (2021-09-01)
  • Cirkulära arbetskläder – så får vi det att hända tillsammans! (2021-09-21)

Presentationer från alla genomförda nätverksträffar finns publicerade här.Inspelningar från samtliga nätverksträffar finns tillgängliga för medlemmar under medlemsarean.

Är du ännu inte medlem i Circular Hub? Medlemskapet är kostnadsfritt och du anmäler dig enkelt genom att fylla i formuläret här.Vill du veta mer eller vara en del av nätverket, kontakta:
Projektledare Josefine Cataldo, josefine.cataldo@hb.se


Finansiärer för projektet Cirkulär Kommun är Circular Hub och Västra Götalandsregionen.

Övriga samarbetspartners: