Skip to content

Cirkulär kommun

Nätverket Cirkulär kommun syftar till att påskynda en cirkulär omställning hos den offentliga aktören för ett mer hållbart och resurseffektivt samhälle. En cirkulär ekonomi kräver en cirkulär kund. Den offentliga aktören, som en stor konsument, behöver nya förhållningssätt till varor och tjänster vilket kräver förändrade sätt att planera, organisera och styra sin verksamhet.

Ska vi nå våra klimat- och miljömål måste vi minska uttaget av jungfruliga material, använda det vi har mer effektivt och hitta vägar att förlänga livet på produkter. Det kräver en helhetssyn som inte bara inkluderar anskaffning utan också innehav och avveckling.

Cirkulär kommun har fokus på möbler, textil och arbetskläder och vänder sig i första hand till kommuner och offentliga aktörer inom Västra Götalandsregionen som vill ha stöd och inspiration i arbetet med en cirkulär omställning. Det gör vi genom att erbjuda enskilt stöd, nätverksträffar och skapa möjligheter för samverkan och erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer där vi tillsammans kan hitta nya lösningar.

Projektet drivs av Science Park Borås och finansieras av Västra Götalandsregionen. Arbetet sker inom ramen för kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om. 

Har du tankar eller idéer som du vill diskutera eller samverka kring?
Hör av dig till: josefine.cataldo@hb.se

Kommande nätverksträffar

Mer aktiviteter kommer till hösten.Genomförda nätverksträffar:

  • Uppstartsträff – introduktion till cirkulär ekonomi, inspiration och goda exempel (2020-11-24)
  • Riktlinjer och policys som möjliggörare för cirkulär ekonomi (2021-02-11)
  • Kommunernas klimatlöfte 10. Vi arbetar med cirkulära möbler (2021-03-10)
  • Cirkulära inköp och upphandlingar (2021-06-02)
  • Möjliggörare för återbruk och delning av möbler (2021-09-01)
  • Cirkulära arbetskläder – så får vi det att hända tillsammans! (2021-09-21)
  • Klimatlöfte 9 – Vi möjliggör cirkulära arbetskälder (2022-02-08)
  • Presentation av kartläggningsmall – cirkulära arbetskläder (2022-04-08)
  • Workshop – Åtgärder och aktiviteter för cirkulära arbetskläder (2022-05-24)
  • Skrivarstuga för upphandling av cirkulära möbler (2022-06-15)

Presentationer från alla genomförda nätverksträffar finns publicerade här.Inspelningar från samtliga nätverksträffar finns tillgängliga för medlemmar under medlemsarean.

Är du ännu inte medlem i Circular Hub? Medlemskapet är kostnadsfritt och du anmäler dig enkelt genom att fylla i formuläret här.Vill du veta mer eller vara en del av nätverket, kontakta:
Projektledare Josefine Cataldo, josefine.cataldo@hb.seFinansiärer för projektet Cirkulär Kommun är Circular Hub och Västra Götalandsregionen.

Övriga samarbetspartners: