Rekommendationer för begränsning av farliga ämnenför fast och lös inredning

100Gruppen har nu tagit fram rekommendationer för begränsning av farliga ämnen för fast och lös inredning. Syftet med rekommendationerna är att minska spridningen av farliga ämnen och skapa goda förutsättningar för en hantering inom en cirkulär ekonomi.

 

Organisation: 100-Gruppen

Webbsida: http://100gruppen.se/onewebmedia/2018%2005%2030%20100GRUPPEN_Pressrelease_Rekommendation_Farliga_%C3%A4mnen_2018.pdf

Kontakt: Robert af Wetterstedt

Var: Sverige

Finansiering: /

Rapport: http://100gruppen.se/onewebmedia/100GRUPPEN_Rekommendation_Farliga_ämnen_2018.pdf

Verktyg: