Vill du utveckla möbler för seniorer? Samarbetspartners sökes

Projekt BaltSe@nior 2.0 söker samarbetspartners för att utveckla tillgänglighetsfrämjande möbler och interiörer anpassade till äldre personer. Förhoppningen är att kunna få fram en prototyp av något slag.

Produkterna behöver vara ”Age-friendly” och gå att använda under en längre tid samt ha en design som inbjuder till samvaro med andra, till exempel yngre personer. Fokus ligger på publika miljöer, såväl inomhus som utomhus och innefattar bland annat väntrum och sociala ytor i till exempel ett äldreboende.

BaltSe@nior 2.0 har kontakter med IT företag och ser gärna ett möbelföretag som har intresse av ett samarbete för att få in till exempel sensorer i möbler och annan interiör. Undersökningar genomförs i projektet för att samla in äldre personers behov av möbler och interiör. Samlad information finns i ett Virtual Library vilket även är ett forum för att hitta samarbetspartners i till exempel andra företag och verksamheter i deltagande länder.

Projektet pågår i 1,5 år från och med idag . Skaraborgs Hälsoteknikcentrum är demo och test-arena för BaltSe@nior 2.0 samt en samverkansarena för näringsliv, offentlig sektor, akademi och civilsamhälle.
Läs mer om projekt BaltSe@nior 2.0

Hör av dig till Catarina Gillsjö catharina.gillsjo@his.se om du vill veta mer.