Kalmar: Upphandling en av grundstenarna i miljöarbetet

Kalmar ser upphandlingar som en av grundstenarna i kommunens miljöarbete. Arbetet genomsyrar hela den kommunala organisationen.

– Vi jobbar systematiskt med miljö i våra upphandlingar. Alla upphandlare är utbildade och har en checklista att gå vid efter vid upphandling, förklarar Sara Gripstrand. Hon är strateg för ekologisk hållbarhet vid Kalmar kommun och arbetar koncernövergripande med hållbarhetsfrågor.

Kommunen arbetar med hållbar upphandling på bred front. Detta genom att:
• Ställa krav på giftfritt i alla upphandlingar.
• Aktivt arbeta för att få bort icke förnybara material, exempelvis plast. Efter ett beslut på politisk nivå tog man förra året ett helhetsgrepp och började fasa ut plastanvändningen i de kommunala verksamheterna. All engångsplast ska i möjligaste mån ersättas med flergångsprodukter eller förnybart material.
• Integrera sociala hållbarhetsfrågor.
• Öka antalet funktionsupphandlingar, det vill säga att kommunen inte köper varor utan tjänster.

– Genom att utöka vår funktionsupphandling kommer vi bort från ”slit och släng”-mentaliteten och lägger ett större ansvar på leverantörerna, som vi också kan ställa krav på. Vi äger till exempel inte arbetskläderna inom kommunen utan köper tjänsten rena kläder. Samma med entrémattor i skolor och förskolor, säger Sara Gripstrand.

Kommunen har även tagit ett helhetsgrepp kring bilanvändningen och har en bilpool med 16 elbilar. Organisationerna som driver bilpoolen har tillgång till bilarna på dagtid. Kvällstid och helger finns de för allmänheten och andra lokala företag.

I Kalmar finns Återbruket, som drivs i kommunal regi, där kommunens verksamheter lämnar in saker som inte längre används, exempelvis kontorsmöbler. Återbruket är också öppet för allmänheten. I kommunen finns också en fritidsbank.

– Inom kommunen finns ett jättebra miljönätverk med en miljösamordnare på varje förvaltning som kan genomföra miljöförbättringar – så att vi går fram på bred front. I miljönätverket kan vi sprida bra idéer och effektivisera arbetet, säger Sara Gripstrand.

Läs mer om arbetet på Ragn-Sells hemsida.

Inom Circular Hub finns nätverket Cirkulär Kommun där man arbetar för ökad beställarkompetens och främjandet av mer cirkulära flöden i kommunerna. Målet är att utveckla arbetet med cirkulära flöden och inköp av cirkulära tjänster och produkter inom kommunerna, och skapa bättre system och rutiner kring cirkulär inredning och arbetskläder.

Läs mer om rapporten som ligger till grund för nätverket här.