Skip to content

Introduktion till cirkulära affärsmodeller

Forskning
Linjära affärsmodeller drivs av enkelriktade och gärna snabba flöden av produkter. De medför ofta incitament att byta ut produkter mot nya innan deras tekniska livslängd är slut. Det kan vara incitament som modesvängningar, tekniska nyheter, nya material osv.

I en cirkulär affärsmodell vill man istället tjäna pengar på att förlänga produktens livslängd, så att man kan få intäktsflöden över flera användningscykler och därmed från en längre tid av samma produkt. Ofta inbegriper detta även förlängda och fördjupade relationer med kunden, samt olika typer av samarbeten mellan aktörer inom och utom branschen.

Exempel på en cirkulär affärsmodell kan vara att:

  • Sälja/köpa återbrukade möbler
  • Hyra ut möbler
  • Sälja funktion eller prestation

Det finns inte en specifik affärsmodell för cirkulära möbelflöden. Olika affärsmodeller kan vara mer eller mindre lämpade att gynna cirkulära flöden. Affärsmodellen utformas i samspel med övriga aktörer i värdekedjan och ibland unikt för varje företag, produkt, kundsegment och affär. Olika koncept skiljer sig till exempel när det gäller hur ägande och risk fördelas, eller var i värdekedjan man fokuserar på återtagande.

Slowing the loop: Produktens användnings förlängs och/eller intensifieras. Design av långlivade produkter och strategier för tjänstefiering och förlängning av produktens livslängd (till exempel genom reparation eller återtill- verkning), gör att produktens användning att förlängs. Det resulterar i att flödet av resurser genom ekonomin minskar.

Closing the loop: Att sluta looparna innebär att genom återvinning föra tillbaka material in i tillverkningsprocessen igen, och därigenom minska behovet av nytt resursuttag.

Narrowing the loop: Minskning av looparna innebär att en mindre mängd resurser används för att producera varje given produkt (eller funktion). Denna strategi bygger till stor del på vanligt ”effektiviseringstänk”.

För att affären ska bli lönsam för alla inblandade krävs ofta också att produkterna ändras i sin design och utformning för att passa ett cirkulärt flöde.

Läs mer
Snabbfakta Sälja/köpa återbrukade möbler
Snabbfakta Hyra möbler

Detta är ett utdrag ur kapitel två -Affärsmodeller och design, från utbildningsmaterialet “Var en del av den cirkulära omställningen! Inblickar och diskussionsfrågor om hur du kan bidra till cirkulära flöden av möbler” . I materialet lär du dig mer av den informationen som tagits fram under projekttiden. Utbildningsmaterialet består av åtta olika kapitel, vi har sammanfattat respektive kapitel.
Här hittar du hela utbildningsmaterialetDu måste godkänna