Hållbara svamptextiler: Ett nytt tillvägagångssätt för återanvändning av matavfall

Projektet ska demonstrera en hållbar strategi för återanvändning av brödavfall för produktion av nya textilier. Mål: 1) Att återanvända brödavfall för odling av filamentösa svampar 2) Att optimera industriellt etablerade tekniker för produktion av garn, vävt tyg, och nonwoven textiler från svampcellsvägg. 3) Att utforska möjligheterna att implementera de nya processerna i de befintliga textil- och livsmedelsvärdekedjorna. Samarbetspartners är KTH, RISE och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

 

Organisation: Högskolan i Borås

Webbsida: https://www.vinnova.se/p/hallbara-svamptextiler-ett-nytt-tillvagagangssatt-for-ateranvandning-av-matavfall/

Kontakt: Akram Zamani

Var: Västsverige

Finansiering: Vinnova

Rapport:

Verktyg: