Circular Hub söker eventfilmare

Inbjudan till att lämna anbud.

Vi söker nu samarbetspartners som kan stötta Circular Hub när det gäller film. Syftet är att ingå ramavtal med en eller flera leverantörer. Avrop kommer att baseras på beställarens behov av tjänst.

Det kan röra sig om:

  • Filmning vid vissa evenemang.
  • Profilerande filmproduktioner inom delarna forskning, utbildning, samverkan och innovation såsom enklare instruktions- eller informationsfilmer.

Läs anbudsinbjudan och bilagor här: