Skip to content

Återbrukslokalen, Vasakronan, Göteborg

Cirkulär ekonomiGoda exempelMöbel
Centrum för cirkulärt byggande har samlat en rad goda exempel med fokus på återbruk och cirkularitet i bygg- och fastighetssektorn. I det här exemplet lyfts återbrukslokalen Vasakronan i Göteborg.

Som en del av Vasakronans hållbarhetsarbete genomfördes denna första pilot, som också var en del i det Vinnovafinansierade projektet Cirkulära möbelflöden som drevs av Rise under 2019 . Vi hade en ledig lokal på 155 kvadratmeter där det passade att prova om det var möjligt att göra en lokal helt i återbrukat material.

Lokalens storlek avgjorde beslutet att sätta målet att genomföra projektet med 100 procent återbruk. Utöver att bygga om och anpassa lokalen har vi även tillfört alla möbler och all utrustning ett kontor kan behöva, även det fullt ut återbrukat. Projektet var en testbädd för att lära oss hur mer om hur man i praktiken kan återbruka på olika sätt.

Vad har vi lärt oss?
 • Att sätta upp målet om återbrukat till 100 procent gav tydlighet och var verkligen en morot. Utan tydlig målsättning riskerar ett sådant här projekt att ta genvägar. Hade man bara ställt ett generellt krav om återbrukat hade det blivit lätt att välja nytt material vid minsta motstånd.
 • När inga produkter är föreskrivna är det bra att sätta upp några krav och måttspann och sedan vara öppen för olika alternativ.
 • Återbruk innebär absolut inte att man måste ge avkall på kvalitet eller att det blir en tråkigare lokal, tvärtom lyckades vi få fram en riktigt attraktiv lokal som sticker ut jämfört med en traditionellt anpassad. Vi kommer göra fler återbruksprojekt.
Vad har gått bra?
 • Det är relativt lätt att återbruka pentryn eller skåp och lackera om så de blir som nya. En del vitvaror som slängs ut är i gott skick och kan återbrukas. Även wc-porslin har varit lätt att hitta och återanvända.
 • Det är en fördel om man har tillgång till flera andra projekt som river ut material då mycket av byggmaterialet kom från Vasakronans egna projekt.
 • För att löpande kunna bestämma material och produkter har vi använt oss av Teams för alla inblandade.

Resultatet i den här lokalen blev fantastiskt både när det kommer till andelen återbrukat och hur attraktiv den här lokalen blev. Det här projektet har lärt oss massor och ser fram emot att implementera arbetssättet i flera av våra kommande projekt.

Amanda Höjer,  bitr. Projektchef Region Göteborg
Vad kan bli bättre?
 • Det finns få aktörer på marknaden och det tar mycket tid att hitta material.
 • Leverantörer bör vara intresserade av att ta tillbaka sitt material för att renovera och sälja igen.
 • Logistiken är en utmaning, speciellt i små projekt. Vi förvarade mycket material i lokalen vilket inte var optimalt.
 • Entreprenörerna måste anpassa sitt arbetssätt och sin debiteringsmodell till återbruk. Det borde inte kosta lika mycket att återbruka som att bygga nytt.
Vad har vi sparat?
 • Vid starten uppskattade vi med hjälp av referensprojekt från IVL att projektet sparar 5 ton koldioxid, men har ännu inte räknat efter projektets slut.
 • Vi beräknar att projektet har kostat ungefär lika mycket som ett med helt nytt material, men den här lokalen har många intressanta inredningsdetaljer och flera designermöbler.

Läs även Vasakronans egen artikel om projektet


Detta är ett exempel på återbruksprojekt sammanställt av Centrum för cirkulärt byggande. Centrum för cirkulärt byggande är bygg- och fastighetsbranschens gemensamma plattform för cirkulärt byggande.


Du måste godkänna