Dagsarkiv: 16 september, 2020

1 inlägg

Conditional design – ger företag större förståelse för cirkulära affärsmodeller

Under två intensiva dagar arbetade partners inom projektet Conditional Design (CONDE) med cirkulära designprinciper för att i framtiden kunna designa cirkulära produkter. Projektet CONDE startade i mars 2020 med syftet att koppla samman cirkulära designprinciper med hållbara cirkulära affärsmodeller. Målsättningen inom projektet är att applicera de cirkulära designprinciperna på deltagande […]