Upphandla cirkulärt

IVL Svenska Miljöinstitutet leder under 2019 projektet ”Upphandlingskriterier för cirkulära produkter”, på uppdrag av RE:Source. Projektet handlar om att ge råd och stöd kring cirkulär upphandling, samt att dokumentera och sprida erfarenheter från upphandlingar där cirkulära kriterier ingått.

Vårt samhälle står inför ett paradigmskifte. Linjära resursflöden måste bytas mot cirkulära – en helt nödvändig omställning om vi ska kunna möta utmaningarna på miljö- och klimatområdet. Cirkulär upphandling är ett marknadsbaserat och kraftfullt verktyg i arbetet med att styra samhället mot en långsiktigt hållbar konsumtion och produktion.

Läs mer om projektet ”Upphandlingskriterier för cirkulära produkter”