Skip to content

Tillsammans bygger vi hållbara lokalsamhällen

Circular Hub och Science Park Borås deltog tidigare i november på en workshop om återbruk och re:design i Angered som hölls av EU-projektet Stadslandet Göteborg. Fokus för dagen var hållbar affärsutveckling och tillväxt.

Om Stadslandet Göteborg
Göteborgs stadsnära land har stor potential. Med Stadslandet Göteborg tar vi vara på den genom att främja grön affärsutveckling, grön innovation och samarbeten mellan stad och land för att tillsammans bygga hållbara lokalsamhällen i norra Göteborg.


Du måste godkänna