Re:Mix – Separation och återvinning av fiberblandningar i textilt avfall

Projektet syftar till att identifiera och utveckla tekniska strategier med låg miljöbelastning för separation av enskilda fibrer från en textilfiberblandning innan textilåtervinning. Separationen av textilfiber är viktig för att öka återvinningsströmmarna, då mycket av textilierna idag består av fiberblandningar.

 

Organisation: Mistra Future Fashion

Webbsida: https://resource-sip.se/projects/remix-separation-och-atervinning-av-fiberblandningar-i-textilt-avfall/

Kontakt: Åsa Östlund

Var: Sverige

Finansiering: Re:Source och Mistra Future fashion

Rapport: http://mistrafuturefashion.com/wp-content/uploads/2017/12/ReMix_Report.pdf

Verktyg: