Regeringsförslag: Nytt reparationsavdrag och skattefri uthyrning

Regeringen föreslår ett nytt avdrag för den som vill reparera bland annat mobiler, möbler, hushållsapparater, barnvagnar och trädgårdsmaskiner. Även den skattereduktion för reparationer och underhåll av exempelvis vitvaror och datorer, som idag finns som rutavdrag, ska omfattas av det nya reparationsavdraget.

Reparationsavdraget ska uppgå till 50 procent av arbetskostnaden och också omfatta reparationer utanför hemmet. Även kostnaden för transporten av varan, exempelvis hämtning och lämning av ett kylskåp, ska vara avdragsgill.

Samtidigt föreslås en ny möjlighet för privatpersoner att kunna hyra ut sina saker till andra skattefritt. Gränsen för skattefri uthyrning sätts vid 20 000 kronor per år.
Syftet med förslagen är att stimulera fler konsumenter att återanvända och hyra ut i stället för att köpa nytt.

Förslagen, som är en del av januariavtalet, remitteras för att kunna ingå i regeringens budget för nästa år. De nya reglerna förslås träda i kraft 1 januari 2022 och beräknas kosta 366 respektive 35 miljoner kronor per år.

Läs mer på Regeringen