Illustration Bli en cirkulent

Ny guide visar hur du blir en ”cirkulent”

Hur gör man för att bli framtidens hållbara konsument, en så kallad cirkulent? Jo genom att byta, dela, låna, hyra, laga och återanvända, istället för att alltid köpa nytt, kommer vi en bra bit på vägen.

I den nya guiden ”Bli en cirkulent” har Klimat 2030 och Science Park Borås sammanställt tips på företag och organisationer som erbjuder cirkulära tjänster av sällanköpsvaror som kläder, skor, heminredning och fritidsartiklar.

Syftet med guiden är att synliggöra erbjudanden kring cirkulär konsumtion och på så vis inspirera till omställning.

Guiden: Bli en cirkulent