Skip to content

Nederländerna sätter mål om helt cirkulär textilekonomi

Cirkulär ekonomiGoda exempel
Nederländerna har antagit en vision för att uppnå en helt cirkulär textilekonomi till år 2050. Den nya cirkulära visionen gäller för hela den textila värdekedjan: fibrer, textilier och kläder.

Visionen innebär att till år 2030 ska minst 50 procent av alla textilprodukter som säljs i Nederländerna bestå av hållbara material, varav minst 30 procent ska vara återvunnet material.

  • Till 2030 ska också 50 procent av alla textila råvaror och produkter som säljs i Nederländerna samlas in och återvinnas.
  • Till 2035 ska det textila ekologiska fotavtrycket, inklusive utsläpp, vattenförbrukning, kemikalier och mikroplast, ha halverats.
  • År 2050 ska den nederländska textilekonomin vara helt cirkulär. Då ska det inte längre förekomma något textilavfall, eftersom det kasserade materialet används i nya produkter

Visionen inbegriper också goda arbetsförhållandena i producentländerna och att företagen ska vara transparenta vad gäller produktionsprocesser och produkter.

För en längre artikel (danska) och fullständig rapport (engelska) klicka här.


Du måste godkänna