Anna Lindgren och Josefine Cataldo

Josefine Cataldo och Anna Lindgren nya samordnare för konsumtionsfrågor inom Klimat 2030

Josefine Cataldo och Anna Lindgren är nya samordnare för satsningarna ”Tjänster och cirkulära varor” och ”Design för en hållbar livsstil” inom Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om. De kommer att dela på uppdraget att samordna de två satsningarna. 

Anna Lindgren och Josefine Cataldo

I samband med att de startade sitt nya uppdrag gjorde Klimat 2030 en intervju med Josefine och Anna om deras tankar kring Klimat 2030 och rollen som samordnare.

Hej Josefine, kul att du tar dig an detta uppdrag! Vad har du arbetat med tidigare och vad har du med dig därifrån in i ditt nya uppdrag?
Jag har arbetat på Science Park Borås i snart två år där jag framför allt drivit projektet Cirkulär kommun, ett initiativ som syftar till att stötta offentlig verksamhet i en cirkulär omställning.  Projektet har en tydlig koppling till Klimat 2030 och mycket av lärdomarna från projektet kan vi nu ta med oss och arbeta vidare med.

Tidigare har jag arbetat både inom privat och offentlig sektor, senast som utvecklingsledare inom hållbarhet i Ale kommun. Där fick jag möjlighet att arbeta brett med hållbarhetsfrågor och lärde mig väldigt mycket, men fick också erfara vilka utmaningar det kan finnas att driva dessa, ofta tvärsektoriella, frågor inom kommunen. Jag har också en bakgrund inom textil och modebranschen där jag arbetat både med produktion och hållbarhetsfrågor vilket jag kommer kunna dra nytt av då textil och möbler är prioriterade områden inom satsningen.

Jag tror att det är värdefullt att jag har med mig erfarenheter och perspektiv från både näringslivet och offentligverksamhet för ska vi få till en omställning så måste vi samverka och hitta vägar framåt tillsammans.

Vad har du för förhoppningar på din nya roll som samordnare inom Klimat 2030?
Det händer så mycket inom det här området och det är superspännande att få arbeta med det här frågorna. I allt som händer hoppas jag att vi kan hitta de vägar och lösningar som ger effekt och som kan få oss att leva ett mer hållbart liv där vi inte utarmar jordens resurser.  Förhoppningsvis kan vi samla de som vill göra något och tillsammans driva arbetet framåt.

Hej Anna, vad lockade dig till tjänsten som samordnare?
Att få jobba i en påverkningsprocess med inspiration, innovation och handfasta råd om hur man kan gå tillväga känns både inspirerande och utmanande.  Jag brinner för att få till den cirkulära omställningen och ser det som mitt bidrag att vända negativa prognoser om framtiden till något positivt för våra framtida generationer.  Med dagens klimatutmaningar känns det viktigt för mig att kunna bidra till bättre beslut och bättre processer.  Att där till också få befinna sig i den miljö som Science Park Borås vid Högskolan i Borås erbjuder, var för mig också väldigt lockande och tilltalande.

Vad har du arbetat med tidigare och vad har du med dig därifrån in i ditt nya uppdrag?
Jag har tidigare jobbat som hållbarhetschef inom arbetskläder och inredning. Innan det har jag jobbat med hållbarhet inom mode. Jag har mycket kunskap om hur det fungerar ute på företagen. Vilka utmaningar de har, och spaningar om hur de kommer agera framåt, även om det självklart är väldigt individuellt. Jag tror på att jobba tillsammans, att sätta krav men att som kravställare också involvera aktörerna i hur problemet löses.

Vad har du för förhoppningar på din nya roll som samordnare inom Klimat 2030?
Jag har stora förhoppningar på min nya roll och ser mycket framemot att komma igång på allvar. Tanken är att jag ska få möjlighet att använda mitt stora nätverk på företagssidan och att vi samtidigt ska stötta kommunerna på bästa sätt i sina klimatlöften. Jag hoppas att jag och Josefine tillsammans kommer kunna bygga de broar som behövs för att åstadkomma en mer cirkulär vardag.

Text: Klimat 2030
Foto: Lisa Dohlnér Lundwall