Forskningsprojekt ska undersöka hur cirkulärt Sverige är

Hur cirkulärt är Sverige och vad behöver vi satsa på för att öka graden av cirkularitet? Den frågan ska ett nytt forskningsprojekt utlyst av RE:Source ta reda på.

På senare tid har flera initiativ för att främja utvecklingen av den cirkulär ekonomi lanserats i Sverige. Bland annat en övergripande strategi följt av en handlingsplan.

Men det räcker inte. Vi behöver fastställa vilken nivå av cirkularitet vi har idag, för att kunna fastställa vilken inverkan dessa initiativ kan ha. Utan den kunskapen är det svårt att veta var vi ska börja, var den största potentialen finns och vilka åtgärder som ska prioriteras. Vi behöver även fastställa ett utgångsläge för att kunna följa förändringar över tid.

Enligt RE:Source kommer arbetet att kartlägga hur cirkulärt Sverige är sannolikt att utföras av en utländsk part. Men det behövs även en svensk part som bidrar med såväl expertis i analysen av utfallet som med det svenska perspektivet och lokalkännedomen.

RE:Source söker nu därför an aktör med stor kunskap om metoder för resurs- och flödeskartläggningar på samhällsnivå, samt om källor för statistik inom bland annat konsumtion, avfallsflöden, samt särskilt stora materialflöden i samhället.

Läs mer på RE:Source