Malin Leth

Expertgrupp: Vägen till det cirkulära livet måste bli lockande

Malin Leth
Malin Leth är ordförande för Expertgruppen för normskifte.

Det är fullt möjligt att skapa ett cirkulärt, modernt netto-noll-samhälle till 2040 men vägen dit måste förändras. Det skriver Expertgruppen för normskifte i en rapport till Delegationen för cirkulär ekonomi.

Många av de expertrapporter som kommit hittills har handlat om tekniska lösningar och styrmedel för att få oss att bli mer cirkulära, men det vi behöver är också något annat, menar ordföranden i expertgruppen Malin Leth.

– Det behövs inte primärt mer fakta – det behövs visioner! Genom att visa hur livet kan se ut om 20 år, kan vi skapa ett positivt sug efter framtiden och berätta vilka åtgärder som behövs för att ta oss dit.

Det handlar om att ersätta bilden av att det handlar om uppoffringar med en bild som gör oss lockade att ta kliv mot den cirkulära framtiden.

Scenarier för cirkulär normskifte

I rapporten presenteras en handfull scenarier för hur livet efter det cirkulära normskiftet kan se ut och påverka individen, vad gäller allt från framtidens mat, hur vi konsumerar, transporterar oss, bor och bygger, till hur vi investerar våra pengar.

En nyckel till att få med alla på tåget är inkludering. Att skapa emotionell anknytning och att ge individer möjligheten att identifiera sig och känna sig inkluderade är avgörande för att lyckas.

– Vi menar att bakom alla beslut på såväl individ-, som organisations- och samhällsnivå, står en människa som behöver känna motivation och ha förmåga till förändring, utifrån sina förutsättningar och värderingar, säger Malin Leth.

Förutsatt att vi känner oss motiverade blir det lättare att släppa taget om våra saker och föreställningen att vi hela tiden måste konsumera nytt. Då blir allt från att delta i klädbytardagar, skippa eget ägande av bilen och tänka efter innan vi köper ytterlige en ny pryl, det naturliga sättet att vara.

Läs rapporten