CUA:film2

Denna inspelning producerades som studiematerial inför kurstillfälle 2 för projektet ”Cirkulär utbildning för affärscoacher”:


Nedan filmer är inte ett krav att titta på men kan ge en kompletterande introduktion till Business Model Canvas: