CUA:film1

Denna inspelning producerades som studiematerial inför kurstillfälle 1 för projektet ”Cirkulär utbildning för affärscoacher”:


Nedan filmer är inte ett krav att titta på men kan ge trevlig inblick i den cirkulära ekonomin