Coachtimmen Cirkulär kommun

Har du en fråga du vill diskutera eller en utmaning er organisation behöver stöttning i?

Coachtimmen är ett stöd för kommuner och offentlig verksamhet som vill verka för en cirkulär omställning med fokus på möbler och arbetskläder/textil. Kanske vill du prata om vad cirkularitet kan betyda för er verksamhet, vad som kan vara nästa steg i er omställning alternativt diskutera en specifik utmaning eller lösning. Både små och stora frågor är välkomna.

Syftet med coachtimmen

Syftet med Coachtimmen är att ni, oavsett vart ni står idag, ska komma lite längre i ert cirkulära arbete. Vi guidar er, ger stöd och support för att hitta vägar framåt.

Hur går coachtimmen till?

Vi går igenom er frågeställning, nuläge och diskuterar möjliga vägar framåt vilket kan vara en intern workshop, att komma i kontakt med en expert eller annan aktör eller skapa samverkansmöjligheter med andra aktörer.

För vem?

Kommuner och annan offentlig verksamhet inom Västra Götaland som vill ha stöd i en cirkulär omställning. Coachningen är kostnadsfri.

Kontakta oss för att boka en tid

Inför din kontakt med oss önskar vi att du har tänkt igenom inom vilket ämnesområde du behöver stöttning och eventuellt en frågeställning som vi kan utgå ifrån. På så sätt kan vi förbereda rätt material och bjuda med specifik kompetens.

Hör av dig för stöd och vägledning!

Kontakta oss

 

Coachning kan exempelvis ske inom följande områden:

  • Inköp, sortiment och offentlig upphandling
  • Policys, riktlinjer och intern organisation
  • Material och kemikalier
  • Cirkulära strategier och mål
  • Idéer om cirkulära lösningar eller tjänster