Skip to content

Cirkulär kommun – rapporter

DMO 2.0 – metod för att öka cirkularitet och återbruk
inom inredningsprojekt för offentlig miljö.

Cirkulära möbelflöden – hur nya affärsmodeller kan bidra till hållbar utveckling inom offentliga möbler.

Återbruk av möbler och interiöra byggprodukter – utvärdering och arbetsguide baserat på erfarenheter från IVL:s lokalanpassningar.

Befria möblerna! – en studie om farliga ämnen inom möbelindustrin och hur vi kan ersätta dem med bättre alternativ.

Cirkulära upphandlingskrav för möbler – omvärldsanalys och förslag till upphandlingskrav.