Circular Hub bygger kompetens kring cirkulära flöden och microfabriker

När Big Do anordnades i slutet av augusti, inom ramen för regeringsuppdraget Textile & Fashion 2030, fanns Circular Hub med och bistod för att bygga kompetens kring cirkulära flöden och upprättande av microfabriker. Big Do är ett designhackathon med målet att ta fram nya produkter och lösningar för en mer hållbar textil- och modebransch. Designers från olika företag utmanade sina befintliga processer för att bidra till en mer hållbar utveckling.

Textilhögskolans verkstäder och den kreativa miljön i Do-tank Center stod till deltagarnas förfogande. En bred palett av resurser i form av maskiner och kunskap fanns att tillgå och allt ifrån broderi- och stickmaskiner, tryck- och färgerilabb till en specialbyggd 3D-printer användes för att skapa nya spännande lösningar och produkter. Här kunde Circular Hub med sin expertis bistå deltagarna i olika delar av processen.

Läs mer om Big Do på Textile & Fashion 2030
Där kan du även lyssna på inslaget från Big Do i P4 Sjuhärad.