Skip to content

Fashion Big Data Business Model (FBD_BModel)

DigitaliseringKonsumtion

EU-projekt med syfte att ta fram en innovativ affärsmodell så att det blir lönsamt att tillverka specialplagg i liten skala i Europa. Affärsmodellen utgår från en digital plattform där alla aktörer i processen integreras, från designer till tillverkare, återförsäljare och konsument. Dessutom ingår olika innovativa tjänster. Målet är att kunna möta konsumentens personliga behov när det gäller mode och funktionell prestanda och samtidigt stödja utvecklingen av en hållbar och kunskapsbaserad affärsmodell. I projektet deltar 11 parter från Europa varav fyra är lärosäten.


Du måste godkänna