Skip to content

En konkurrenskraftig cirkulär affärsmodell för kemisk textilåtervinning

Re:design

Projektet syftar till att finjustera de sista delarna av den utvecklade processen som har identifierats vid demonstrationsanläggningen av re:newcells system för kemisk återvinning. Effekterna som uppnås är en mer hållbar materialförsörjning där mindre textil går till avfall, samt ett mer resurseffektivt samhälle genom att minska vattenanvändningen i återvinningsprocessen.


Du måste godkänna