Skip to content

CelluTex – Påverkansplattform Cellulosabaserad Textil Etapp 2

Biobaserad

CelluTex vill säkerställa att cellulosa-baserad textil är ett synligt forskningområde i Horizon 2020 och påföljande ramprogram. CelluTex 2.0 kommer att fokusera på påverkan av resterande arbetsprogram 2018-2020, ökat intresset för deltagande samt påverkan på det nästkommande programmet så att CelluTex prioriteringar får en tydlig plats i detta. Målet är att bidra til Europas transformation av bioekonomi enligt visionen i Horizon 2020.


Du måste godkänna