2021 apr 28, Workshop: Få en produkt att bli cirkulär

Välkommen till en workshop där du går från teori till praktik. Utmaningen blir att jobba i case där en linjär produkt ska bli cirkulär.
Du får med dig kunskap om cirkulär ekonomi, tankesätt, steg och möjligheter kopplat till produkten utifrån olika cirkulära perspektiv så som; livslängd, cirkulära designstrategier, återanvändning och spårbarhet. Du kommer arbeta i grupp utifrån ett givet case. Efter workshopen få du med dig lösningar och tankesätt från de andra grupperna. Dagen ger dig nya konkreta tankesätt att ta med dig hem till din egen verksamhet. Observera! Det är inte produkten i sig som är viktig i denna workshop utan det cirkulära systemet och vad som krävs för att skapa en cirkulär produkt. När: Onsdagen den 28 april, kl 08:45-12:00. Sista anmälningsdag: Söndagen den 25 april. Var: Digitalt via ZOOM. För vem? Workshopen vänder sig till dig som är eller blir medlem i Circular Hub och som är intresserade av att skapa cirkulära produkter. Circular Hub vänder sig i första hand till företag inom mode, textil-, möbel-, och inredningsbranschen. Är du inte medlem ännu? Teckna ett kostnadsfritt medlemsskap här
Christian Bergman.
Workshopledare Workshopledare och expert inom cirkulär ekonomi är Christian Bergman från Material Connexion Skövde. Christian jobbar som industriutvecklare innovation på IDC West Sweden AB och har en bakgrund som lärare på Högskolan i Skövde inom bland annat produktutveckling och design. Om Material ConneXion Skövde Material ConneXion Skövde är en brygga mellan industrins tekniska kunnande och de kulturella och kreativa näringarna. Material ConneXion är ett världens största materialbibliotek som idag består av ca 8 000 avancerade, innovativa och hållbara material och tillverkningstekniker.
Här finns materialkunskap för att hjälpa företag, organisationer och skolor för att skapa inspiration och information som leder till innovation, vare sig det gäller produktidéer, uppslag till cirkulära affärsmodeller eller nya materialval.
Webbinariet arrangeras av Circular Hub. Circular Hub finansieras främst av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Västra Götalandsregionen och drivs i samarbete med IDC West Sweden AB. Circular Hub är en källa till kunskap och förståelse kring cirkulär och hållbar ekonomi. Utgångspunkten för vårt arbete är omställningen mot en cirkulär ekonomi med nya affärsmodeller, cirkulära produkter och en växande insikt. Med Agenda 2030 för ögonen hjälper vi företag inom mode- textil- och möbelindustri som vill ställa om till cirkulära affärsmodeller.