2020 okt 13, Verktyg och fallstudier för att mäta cirkularitet

Vilka nyckeltal och indikatorer finns för att mäta cirkularitet? RISE bjuder i samarbete med Circular Hub in till en workshop för att presentera teoretiska punkter, verktyg och fallstudier med olika experter och gäster samt gruppdiskussion.
När: Tisdagen den 13 oktober, kl 9:00-12.00. Var: Online via Teams. För vem: Textil- möbel- och fordonsbranschen. RISE driver projektet Kunskapsöverföring för cirkulära affärsekosystem som syftar till att påskynda övergången till resursproduktiva cirkulära affärsmodeller för västsvenska textilier, möbler och bilaktörer. Dagens workshop, som hålls på engelska, är ett led i den omställningen. Anmäl dig till: Emanuela Vanacore emanuela.vanacore@ri.se Sprid gärna denna inbjudan vidare till kollegor eller businesspartners som kan kan vara intresserade. Webbinariet kommer att spelas in för att kunna spridas efteråt. Vänligen meddela Emanuela om du inte önskar medverka i inspelningen.
Program
Knowledge Transfer for Circular Business Ecosystems We will be focusing on KPIs and indicators for measuring circularity, two interlinked themes that have emerged as critical during the project. The agenda will include a mix of presentations on theoretical points, tools and case studies with various experts and guests as well as a group discussion as follows:
  • 09:00-09:15 Welcome and roundtable introduction
  • 09:15-09:25 Global and national goals, where do we have to go?
  • 09:25-10:00 Circular KPIs and standards
  • 10:00-10:30 KPIs, indicators and Potential for climate/resource reductions/financial gains. Examples from projects
  • 10:30-10:40 PAUS
  • 10:40-11:20 Promising tools and case studies from various speakers from both the private and public sector (To Be Confirmed)
  • 11:20-11:50 Group discussion
  • 11:50 -12:00 Wrap-up & next steps
  • 12:00 End of the session.

Webbinariet arrangeras av RISE i samarbete med Circular Hub. EU-projektet Circular Hub finansieras främst av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Västra Götalandsregionen och drivs i samarbete med IDC West Sweden AB.