Dagsarkiv: 12 december, 2019

2 inlägg

Lärdomar från Vinnova-projektet Affärsmodellsinnovation för cirkulära möbelflöden

Projektet Affärsmodellsinnovation för cirkulära möbelflöden har sedan starten 2014 undersökt hur möbelbranschen kan jobba för att bli mer cirkulär. Projektet har varit en del av Vinnovas UDI-program och drivits i tre steg. Det sista steget, under ledning av RISE, har haft fokus på industriell skala. Möbler förbrukar ingen energi Projektledare […]