Kartläggning

Circular Hub har kartlagt ett antal projekt som har bäring på cirkulär ekonomi inom textil, mode och möbler.

Är du intresserad av att komplettera med ditt projekt på CircularHub.se?
Kontakta oss med en beskrivning om ditt cirkulära projekt!

 

Sverige - ledande inom resurseffektivisering och cirkulär ekonomi

Sverige – ledande inom resurseffektivisering och cirkulär ekonomi

Projektets syfte är att skapa en plattform för resurseffektivitet och cirkulär ekonomi, för att utifrån de initiativ som pågår dra ...
Läs Mer …
tygrullar

Blend Re:wind

Projektet har utvecklat en ny återvinningsprocess som heter Blend Re:wind och är utvecklad av forskare från RISE och Chalmers, tillsammans ...
Läs Mer …
Searching for Circles

Searching for Circles

Hur förhåller sig en möbeldesigner till begrepp som hållbarhet och cirkularitet? Det fick andraårsstudenterna på programmet Möbeldesign inriktning trä på ...
Läs Mer …
tygrullar

Kemisk reaktivitet hos textilmassor (Cirkulär textil)

Att återvinna cellulosa i textilavfall som molekyl. Förstudien ska visa om textilmassa framställd i industriell skala (demonstrationsfabrik) från återvunna textilier ...
Läs Mer …
SilCoTex: SilCoTex: Hållbart smutsavvisande textilier

SilCoTex: SilCoTex: Hållbart smutsavvisande textilier

Syftet är att ta fram en ersättare till den nuvarande giftiga, smutsavvisande teknologin som är baserad på perfluorinerade ämnen (PFC) ...
Läs Mer …
Information om hållbar konsumtion av textilier

Information om hållbar konsumtion av textilier

Naturvårdsverket har tillsammans med Konsumentverket och Kemikalieinspektionen fått i uppdrag att ansvara för att informationsinsatser genomförs för att öka kunskapen ...
Läs Mer …
Biokompositer för aktiva mötesplaser - Möbler av havreskal

Biokompositer för aktiva mötesplaser – Möbler av havreskal

Syftet är att utveckla ett biokompositmaterial för tillverkning av möbler och inredning baserat på havreskal. Med kombinationen av en attraktiv ...
Läs Mer …
Logistikplattform för textilbranschen

Logistikplattform för textilbranschen

Att bygga en innovativ logistikplattform som förenar alla parter i den textila logistikkedjan. Lösningen skall ge stöd för de ökade ...
Läs Mer …
trådrulle

Spinn tråden på nytt av återvunnen fiber

Syftet är att skapa förutsättningar till en mer hållbar konsumtion av bomull genom ny återvinningsteknik och riktad kommunikation. Detta genom ...
Läs Mer …
Nontoxtex

Nontoxtex

Projektet är avslutat och har kartlagt hälso- och miljöskadliga ämnen i textilier inom barnomsorgen. Det är ett projekt inom Smart ...
Läs Mer …
Mistra Future Fashion

Mistra Future Fashion

Att leverera insikter och lösningar som kommer att användas av den svenska modeindustrin och andra intressenter för att avsevärt förbättra ...
Läs Mer …
Återvinning av engångs- och flergångstextil från sjukvården

Återvinning av engångs- och flergångstextil från sjukvården

Projektet avser att utveckla teknologi för återvinning av sjukvårdstextil och därmed realisera en cirkulär ekonomi för dessa material genom återvinning ...
Läs Mer …
Från industriellt polyesterspill till mjukgörare genom kemisk återvinning

Från industriellt polyesterspill till mjukgörare genom kemisk återvinning

Projektet syftar till att studera möjligheterna att kemiskt återvinna industriellt polyesterfiberavfall. Polyesteravfallet som bland annat uppkommer i textilindustri, möbeltillverkning och ...
Läs Mer …
Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden - steg 3

Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden – steg 3

Projektet arbeta för att ge förutsättningar för en produktion och konsumtion av offentliga möbler som är mer resurseffektiv, mindre miljöbelastande ...
Läs Mer …
The Circular Design Guide

The Circular Design Guide

The Circular Design Guide är flera mallar som hjälper dig att förstå, definiera, göra och skapa cirkulära lösningar för dig, ...
Läs Mer …
Stain Repellent Fluorine Free Car Interior Textiles

Stain Repellent Fluorine Free Car Interior Textiles

Syftet med projektet är att finna och utvärdera lämplig miljövänlig ickefluorerad kemi i kombination med olika textila strukturer för att ...
Läs Mer …
Pilotanläggning för utveckling av sorteringsteknologier och affärsmodeller för textilavfall

Pilotanläggning för utveckling av sorteringsteknologier och affärsmodeller för textilavfall

Projektet är ett innovationsprojekt som syftar till att skapa förutsättningar för etablering av en nationell pilotanläggning och samlingsplats för utveckling ...
Läs Mer …