Rapporter

CircularHub arbetar aktivt med att ta fram, bidra i och förmedla rapporter i den cirkulära ekonomin.

Detta gör vi för att

  • Öka medvetenheten både hos beslutsfattare, företag och konsumenter
  • Hitta och hjälpa till vid nya möjligheterinom t.ex. produktdesign för cirkularitet, avfallsminskning och cirkulära affärsmodeller såsom vid delningsekonomi.
  • Uppmuntra samarbete genom underlag som kan hjälpa till att underlätta diskussioner och partnerskap för att ta itu med gemensamma utmaningar och möjligheter.
  • Informera om politiska beslutsom kan bidra till att skapa en möjligheter för företag att ställa om till cirkulär ekonomi och för konsumenter att göra mer hållbara val.

Kontakta oss gärna om du känner till en rapport som du tycker hör hemma här.