Skip to content

Uppskalning av textilpappersmaterial på en pappersmaskin

Re:design

Projektet syftar till att utveckla en process för att producera textilpapper av återvunnen textil på en pappersmaskin. Materialet används för tillverkning av shoppingpåsar. Projektet kan ge ökad konkurrenskraft för svenska aktörer då det möjliggör användning av sekundära råvaror istället för primära råvaror.


Du måste godkänna