Skip to content

Nu kan din kommun delta i nätverket Cirkulär kommun

Cirkulär ekonomi

Vi bjuder nu in till ett nätverk som syftar till att stötta kommunerna i en cirkulär omställning.

Nätverket är en fortsättning på Giftfri Förskola där vi nu tar ett bredare anslag kring kommunernas cirkulära arbete, vilket också knyter an till Klimat 2030 och kommunernas klimatlöfte. Vi vänder oss till både de som påbörjat sitt cirkulära arbete och vill ta nästa steg, men också till de som vill komma igång med sitt arbete.

Syftet är att kompetensutveckla och skapa förutsättningar för cirkulära flöden inom möbler, textil och arbetskläder. Detta görs dels genom att arbeta med hur man kan ställa cirkulära hållbara krav vid inköp och upphandlingar. Men det innebär också att systematiskt utveckla interna rutiner och strategier för att förlänga livslängd och minska avfallsmängder samt undersöka hur den interna organisationens strukturer kan stötta ett cirkulärt arbete.

Vad erbjuder nätverket?
● Stöd och utbildning i att bli en mer cirkulär kommun
● Tillgång till expertkunskap inom möbler, textil och cirkulär ekonomi
● Möjlighet att dela erfarenheter och ta del av goda exempel från kommuner och andra aktörer
● Inspiration i arbetet mot cirkulära krav vid inköp och upphandlingar
● Ta fram underlag och material för kunskapsspridning och implementering inom kommunen

Vem kan delta?
Tjänstemän inom offentlig verksamhet som har koppling till området – miljöstrateger, upphandlare, inköpare, lokalplanerare, arbetsmarknadsenheten och andra relevanta funktioner. Vi ser gärna att flera funktioner medverkar för att på så sätt stärka kommunens arbete mot en cirkulär omställning.

Deltagandet är kostnadsfritt!

På den digitala uppstartsträffen ges mer information om nätverket och du får ta del av inspirerande exempel från kommuner och branschen. Fullständigt program publiceras inom kort.

Uppstarten sker den 24 november 9:30-12:00.


Om du har några frågor, kontakta josefine.persson@hb.se

Anmäl dig här


Du måste godkänna