Skip to content

Föreläsningar

Vi hjälper dig bli
cirkulär!

Här finner du våra föreläsningar som ges i samarbete med Science Park Borås, en möjliggörare för samhällsutvecklande innovationer i Boråsregionen.

ekonomi
Varför Cirkulär Ekonomi?

Föreläsningen behandlar varför en omställning till en cirkulär ekonomi måste påbörjas, där exempel från
Science Park Borås textila innovationsmiljö lyfts.

En introduktion till cirkulära affärsmodeller ges, liksom en förståelse för hur en cirkulär ekonomi är en del av hållbarhetsarbetet.

Förväntade insikter och kunskap
 • Inspiration och förståelse för begreppen inom cirkulär ekonomi
 • Konkreta exempel från Science Park Borås innovationsmiljö
 • Kunskap om varför vi bör växla upp hållbarhetsarbetet
Vem kan delta?

Föreläsningen lämpar sig både som ett företagsspecifikt event, men också som en del av en större tillställning eller konferens.

Föreläsningen genomförs av Science Park Borås. Den kan hållas i DO-tank Center och kombineras med andra aktiviteter, eller på plats ute på företag och konferenser.

Intresseanmälan görs till Erik Valvring, Science Park Borås.
erik.valvring@scienceparkboras.se / 0701-808361

konsumtion
Hur tänker en hållbar konsument?

Föreläsningen utgår ifrån en studie kring framtidens hållbara konsument som du kan läsa här. Vi beskriver de olika konsumentgrupperna, trender som oberverats samt vad detta har för betydelse för företag.

Konkreta exempel paras ihop med troliga framtidsutsikter och om konsumentmakten gör
konsumtionen smartare.

Förväntade insikter och kunskap
 • Inspiration och förståelse för hur konsumenter kan tänkas ändra sitt beteende
 • Förståelse för hur företag företag bör agera
  utifrån ett innovationsperspektiv när marknaden ändras
 • Konkreta exempel som visar på de observationer som gjorts
Vem kan delta?

Föreläsningen lämpar sig både som ett företagsspecifikt event, men också som en del av en större tillställning eller konferens.

För dig som är involverad i hållbarhetsarbeten eller i processer med konsumentbeteenden.

Föreläsningen genomförs av Science Park Borås. Den kan hållas i DO-tank Center och kombineras med andra aktiviteter, eller på plats ute på företag och konferenser.

Intresseanmälan görs till Erik Valvring, Science Park Borås.
erik.valvring@scienceparkboras.se / 0701-808361

affärsmodeller
Varför cirkulär affärsmodell?

Cirkulära affärsmodeller är en föreläsning som
fokuserar på förståelse för affärsmodeller inom den cirkulära ekonomin. Förutom att lyfta exempel på cirkulära affärsmodeller, behandlas också betydelsen
av att börja titta på lönsamheten inom hållbarhet.

En introduktion ges också till verktyget Business Model Canvas för att förstå tänket kring modellering av
affärsmodeller för att öka förståelsen för valet av cirkulär modell.

Förväntade insikter och kunskap
 • Inspiration och förståelse för begreppen inom cirkulär ekonomi
 • Introduktion till affärsmodellering med Business Model Canvas och diskutera i en cirkulär kontext
 • Konkreta cirkulära affärsmodeller och varför de är viktiga
Vem kan delta?

Föreläsningen lämpar sig både som ett företagsspecifikt event, men också som en del av en större tillställning eller konferens. Ledningsgrupper samt överiga involverade i hållbarhetsarbetet bör delta.

Föreläsningen genomförs av Science Park Borås. Den kan hållas i DO-tank Center och kombineras med andra aktiviteter, eller på plats ute på företag och konferenser.

Intresseanmälan görs till Erik Valvring, Science Park Borås.
erik.valvring@scienceparkboras.se / 0701-808361