Skip to content

The Circular Design Guide

Verktyg

The Circular Design Guide är flera mallar som hjälper dig att förstå, definiera, göra och skapa cirkulära lösningar för dig, ditt team, dina produkter och ditt företag.

Verktygen är utvecklade av den cirkulära ekonomins grundare, Ellen MacArthur Foundation, tillsammans med det världskända designföretaget IDEO. Syftet är att hjälpa företag i det praktiska arbetet i övergången till en cirkulär ekonomi.


Du måste godkänna