Skip to content

Möbel

Möbel

EcoDesignStudio

Verktyget EcoDesign Studio samlar produktinformation och strukturerar ditt miljöarbete, och är ett effektivt...

30 March, 2021
Möbel

Återbrukslokalen, Vasakronan, Göteborg

Centrum för cirkulärt byggande har samlat en rad goda exempel med fokus på återbruk och cirkularitet i bygg-...

15 March, 2021
Möbel

Positionerar sig på marknaden genom hållbarhetsarbete

Att jobba med miljömässig hållbarhet kan kännas omfattande och ibland kan det vara svårt att veta var man...

22 December, 2020
Möbel

Befria Möblerna! En studie om farliga ämnen inom möbelindustrin – och hur vi kan ersätta dem med bättre alternativ

Under hösten genomförde RISE genom Interior Cluster Sweden en undersökning bland Svenska möbelproducenter,...

15 December, 2020
Möbel

Så kan du mäta din cirkularitet

Hur mäter man hur cirkulära ens produkter är, eller går det till och med att mäta hur cirkulär en hel...

4 December, 2020
Möbel

Svensk möbelindustri världsledande på hållbarhet

Brittiska designkonsultföretaget Dodds & Shute rankar leverantörerna i sin omfattande portfölj. Sju svenska...

26 November, 2020
Möbel

Kommande EU-direktiv för hållbara produkter

European Furniture Industries Confederation, EFIC, lyfter i en position paper att kommande EU-direktiv för...

13 November, 2020
Möbel

Inredningsarkitektur i den cirkulära ekonomin: Kvalitets- och hållbarhetsaspekter på inredning i offentlig miljö

I en kandidatuppsats, skriven av Marika Strömberg vid Institutionen för kultur och estetik vid Stockholms...

27 October, 2020
Möbel

Bli en del av nätverket i Tillverka i Trä

Projektet Tillverka i trä är en satsning från träbyggnadsbranschen och den träbaserade inredningsindustrin...

16 October, 2020
Möbel

Så inreder du cirkulärt

Indicum arkitekter, projektet DMO 2.0 – Beställarkompetens för cirkulära möbelflöden och Volvo Group...

9 October, 2020
Du måste godkänna