Skip to content

Konsumtion

Konsumtion

Möbelbruket

Projekt Möbelbruket drevs av IDC West Sweden mellan åren 2016-2018.  Projektet undersökte en smart offentlig...

12 June, 2019
Konsumtion

Finansiering av cirkulära affärsmodeller – risker och möjligheter

Projektet vill undersöka hur finansiärers syn på risk och säkerheter skulle behöva förändras för att...

12 June, 2019
Konsumtion

Kreativt återbruk och redesign i offentliga kontorsmiljöer

Projektet syftar till att förvärva ny kunskap kring storskalig återanvändning av kontorsinredning inom offentlig...

12 June, 2019
Konsumtion

Potential och lösningar för återbruk på svenska kontor

Bygg- och anläggningssektorn genererar ungefär 10 miljoner ton avfall varje år. Detta projekt har undersökt...

12 June, 2019
Konsumtion

Swedish Textile Initiative for Climate Action, STICA

KappAhl, H&M, Peak Performance och Sustainable Fashion Academy initierar ”The Swedish Textile Initiative...

24 May, 2019
Konsumtion

Förändrad konsumtion – vad händer när ekonomin blir verkligt cirkulär

Syftet är att belysa konsekvenserna av en bytesmarknad inom sport- och fritidsprodukter, konkretisera dessa...

24 May, 2019
Konsumtion

Information om hållbar konsumtion av textilier

Naturvårdsverket har tillsammans med Konsumentverket och Kemikalieinspektionen fått i uppdrag att ansvara...

24 May, 2019
Konsumtion

Nontoxtex

Projektet är avslutat och har kartlagt hälso- och miljöskadliga ämnen i textilier inom barnomsorgen. Det...

24 May, 2019
Konsumtion

Circle Textiles Programme

The Circle Textile Programme develops the systems innovations necessary for closing the loop for textiles and...

24 May, 2019
Konsumtion

Circular Design Speeds

Forskningsprojektet Circular Design Speeds syftar till att utmana gränserna för “fast” och “slow”...

24 May, 2019
Du måste godkänna