Skip to content

Återvinning

Återvinning

Biokompositer för aktiva mötesplaser – Möbler av havreskal

Syftet är att utveckla ett biokompositmaterial för tillverkning av möbler och inredning baserat på havreskal....

12 June, 2019
Återvinning

C-Måttet – Mätning av produktcirkularitet som ett sätt att öka resursproduktivitet

RISE Viktoria och IVL Svenska Miljöinstitutet har utvärderat en indikator, C, för den cirkulära ekonomin....

12 June, 2019
Återvinning

Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden – steg 3

Projektet arbetar för att ge förutsättningar för en produktion och konsumtion av offentliga möbler som...

12 June, 2019
Återvinning

Rekommendationer för begränsning av farliga ämnen för fast och lös inredning

100Gruppen har nu tagit fram rekommendationer för begränsning av farliga ämnen för fast och lös inredning....

12 June, 2019
Återvinning

Circle Textiles Programme

The Circle Textile Programme develops the systems innovations necessary for closing the loop for textiles and...

24 May, 2019
Återvinning

A Guide towards a circular Fashion Industry

Flanders DC and Circular Flanders have developed a tool to guide fashion entrepreneurs through the basics of...

24 May, 2019
Återvinning

Beyond Green

Beyond Green is an annual symposium on the future of fashion organised by Circle Economy and the Amsterdam Fashion...

24 May, 2019
Återvinning

Circle Fashion Tool

This is a digital decision-making tool that helps brands evaluate circular opportunities for their business...

24 May, 2019
Du måste godkänna