Studie om konsumenters attityder till begagnade kläder

Naturvårdsverket har i en litteraturöversikt studerat konsumenters attityder till begagnade kläder. En slutsats i studien är att konsumenten väljer second hand när det upplevs som ett bättre alternativ. Det kan handla om stil, pris och tillgång. Det är även tydligt att när second hand upplevs som ett sämre eller mer krävande alternativ väljs det bort.

Det finns dock fortfarande kunskapsluckor kring konsumentens relation till begagnade kläder. En sådan lucka är tillgång på data när det gäller det informella delandet av kläder. Data för kläders som ärvs av vänner och familj, eller byter ägare genom vänner saknas i forskningen idag.

Läs hela rapporten här.

Science Park Borås har tillsammans med Kairos Future samlat in ny spännande kunskap om hållbar och förändrad konsumtion. 2020 års rapport tar sikte på att lyfta blicken globalt och att fördjupa kunskapen om hållbarhetstribes och förflyttningar i den så kallade hållbarhetstrappan.

Läs 2020 års rapport om hållbar konsumtion framtagen av Science Park Borås och Kairos Future.