Skip to content

Sälja/köpa återbrukade möbler

ForskningMöbel
Att sälja och köpa återbrukade möbler är en variant av cirkulär affärsmodell, som finns och har funnits sedan länge. För kontorsmöbler, som alltså i huvudsak köps av företag och organisationer, finns modellen i många varianter.

Det finns både specialiserade återförsäljare för använda möbler och olika erbjudanden från möbeltillverkare som inkluderar reparation, renovering och uppgradering. Sammantaget finns ett otal olika varianter på erbjudandet, med olika tjänsteinnehåll, olika nivåer av renovering, olika garantiperioder och olika sätt att ta betalt. Nedan har vi valt att dela upp erbjudandet på två huvudspår, beroende på man säljer tillbaka till/reno- verar åt befintlig kund, eller om man säljer den återbrukade möbeln till ny kund.

Sälja återbrukade möbler – till befintlig kund
Detta erbjudande finns hos flera tillverkare, och innebär att man erbjuder en befintlig kund att renovera deras möbler och sälja dem tillbaka igen, till ett lägre pris än nya möbler. Renoveringen sker oftast hos möbeltillverkaren, i deras produktionslina, och kan inkludera olika grad av renovering; alltifrån enbart tvätt, till byte av textilier och andra komponenter. Denna typ av erbjudande har oftast uppstått på direkt begäran från kund, och säljs oftast inte aktivt av möbeltillverkaren. En variant på detta erbjudande är reparation och utbyte av slitagedelar på plats hos kund. Detta kan göras då möbeln är anpassad för enkelt utbyte av delar.

Tjänster som ingår
En rad olika tjänster kan ingå i detta erbjudande, beroende på möbeltyp, slitage, kundens krav etc:

 • Tvätt/rekonditionering
 • Reparation och utbyte av slitagedelar
 • Omlackering eller annan renovering av yta
 • Omtapetsering
 • Lånemöbler under tiden

Sälja återbrukade möbler – till ny kund

Flera specialiserade återförsäljare av använda möbler arbetar med en modell där man

köper in använda möbler, rekonditionerar och fräschar upp dem och säljer till nya kunder. Möblerna är av olika tillverkning och beroende på möbelns kvalitet och nivå av renovering ger man olika garantierbjudanden till kund. Det är vanligt att återförsäl- jaren samarbetar med specialister inom tapetsering och snickeri för att genomföra de svårare renoveringarna. Kunderna är ofta företag (och ibland privatpersoner) som vill ha prisvärda möbler.

För att nå nya kundgrupper med erbjudande om återbrukade möbler tittar fler och fler tillverkare på varianter av denna modell, där de själva kan ta en del av denna marknad genom att samarbeta med aktörer som agerar renoverings-hubbar och återförsäljare.

Tjänster som ingår

En rad olika tjänster kan ingå även i detta erbjudande, beroende på möbeltyp, slitage, kundens krav etc:

 • Tvätt/rekonditionering
 • Reparation och utbyte av slitagedelar
 • Omlackning eller annan renovering av yta
 • Omtapetsering

Om jag behöver nya möbler, vilka frågor bör jag ställa mig?

 • Vill jag äga mina möbler eller är det flexiblare och enklare för mig att hyra eller köpa funktionen av möblerna? (Om ja, se Snabbfakta ”Hyra möbler”)
 • Finns det en möjlighet att vända mig till tillverkaren eller återförsäljaren av mina möbler och köpa en renoveringstjänst av dem, i stället för att slänga och köpa nytt?
 • Om jag inte kan återanvända alla eller delar av mina egna möbler, var kan jag hitta återanvända möbler som komplement?

Läs mer
Alla tillverkare och återförsäljare i projektet arbetar med olika varianter av dessa modeller, se exempel nedan:


Detta är ett utdrag ur kapitel tre – Cirkulära erbjudanden, från utbildningsmaterialet “Var en del av den cirkulära omställningen! Inblickar och diskussionsfrågor om hur du kan bidra till cirkulära flöden av möbler” . I materialet lär du dig mer av den informationen som tagits fram under projekttiden.Utbildningsmaterialet består av åtta olika kapitel, vi har sammanfattat respektive kapitel.
Här hittar du hela utbildningsmaterialet


Du måste godkänna